Książka telefoniczna KUL


Szczegółowe informacje
Nazwa:Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu
Wydział:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Telefon:445-4539
Sala:WMP-110 (Kampus Konstantynów » Budynek WMIiAK » piętro 1)

Adres:Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu
ul. ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin