Struktura wydziałów

[+] Wydział Teologii
[+] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
[+] Wydział Filozofii
[+] Wydział Nauk Humanistycznych
[+] Wydział Nauk Społecznych
[-] Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
    [-] Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
        [+] Katedra Analizy Matematycznej
        [+] Katedra Informatyki Stosowanej
        [-] Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu [Dane adresowe]
            mgr inż. Paweł Adamiec 
            dr hab. Lidiya Dubis, prof. KUL 
            mgr inż. Wojciech Januszczyk 
            dr inż. Jan Kamiński 
            dr inż. Katarzyna Karczmarz 
            dr inż. Agnieszka Kułak 
            dr Joanna Renda 
            dr Dawid Soszyński 
            dr inż. Piotr Szkołut 
            S. dr inż. arch. Anna Tejszerska 
            dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL 
        [+] Katedra Modelowania Matematycznego
        [+] Katedra Ochrony Środowiska Przyrodniczego i Krajobrazu
        [+] Katedra Sztucznej Inteligencji
        [+] Katedra Społecznych i Humanistycznych Podstaw Architektury Krajobrazu
        [+] Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki
    [+] Instytut Nauk Biologicznych
    [+] Pielęgniarstwo (roboczo)
[+] Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli