Struktura wydziałów

[+] Wydział Teologii
[+] Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
[+] Wydział Filozofii
[-] Wydział Nauk Humanistycznych
    [+] Instytut Filologii Angielskiej
    [+] Instytut Filologii Germańskiej
    [+] Instytut Studiów Klasycznych i Orientalnych
    [+] Instytut Filologii Polskiej
    [+] Instytut Filologii Romańskiej
    [+] Instytut Filologii Słowiańskiej
    [-] Instytut Historii
        [+] Katedra Dziejów i Kultury Europy Jagiellońskiej
        [+] Katedra Historii Historiografii i Metodologii Historii
        [+] Katedra Historii Najnowszej
        [+] Katedra Historii Średniowiecznej
        [+] Katedra Historii Ustroju i Administracji Polski
        [+] Katedra Historii XVI-XVIII wieku
        [+] Katedra Nauk Pomocniczych Historii
        [+] Pracownia Geoinformacji Historycznej
        [+] Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych
        [+] Katedra Historii i Historiografii Europy Wschodniej
        [+] Katedra Historii XIX wieku
        [+] Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej
        [+] Pracownia Dziejów Mniejszości Narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej
        [+] Pracownia Wojskowo-Historyczna
    [+] Instytut Historii Sztuki
[+] Wydział Nauk Społecznych
[+] Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
[+] Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
[+] Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli