dr hab. Elżbieta Szczot (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Prawa Kanonizacyjnego i Sakramentów Świętych

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.