prof. dr hab. Wiesław Bar

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego

Stanowisko: Profesor zwyczajny

  • profesor doktor habilitowany (od 2015-04-02)
  • doktor habilitowany (od 2004-02-24)
  • doktor (od 1997-09-29)
  • licencjat (od 1993-06-23)
  • magister (od 1987-05-15)
  • magister (od 1983-03-14)