dr Agnieszka Zaręba

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Teorii Polityki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

 

Małe Politolog o specjalności stosunki międzynarodowe, specjalista z zakresu marketingu, "początkujący" wizażysta. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi, laureat I edycji konkursu "Grasz o staż" organizowanego przez Samorząd Studentów KUL (2001).

 

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej komunikacji politycznej, publicznej, oraz  komunikacji międzynarodowej, wizerunku polityka, marketingu politycznego.

 

Autorka monografii z zakresu wizerunku polityka oraz licznych artykułów z zakresu komunikowania politycznego i marketingu politycznego.


Spis ważniejszych publikacji