Ks. dr hab. Ambroży Skorupa (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszam materiały do egzaminu z przedmiotu Prawoznawstwo.

Łączę wyrazy szacunku,
ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

 

pdf_prawoznawstwo