Ks. dr hab. Ambroży Skorupa (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Szanowni Państwo Doktoranci!

Uprzejmie informuję, że prowadzone przeze mnie zajęcia na studiach doktoranckich odbywać się będą w następujących terminach:

  • 15-16 XI 2013
  • 29-30 XI 2013
  • 6-7 XII 2013
  • 17-18 I 2014

 

ks. dr hab. Ambroży Skorupa SDS, prof. KUL