dr hab. Krzysztof Mielcarek (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Wiadomości na mój temat można przeczytać na oficjalnej stronie INB: przeczytaj :)