dr hab. Beata Parysiewicz (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej
Katedra Psychopedagogiki Rodziny

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.