dr hab. Cezary Taracha (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych

Stanowisko: Profesor KUL


2021


Książka naukowa recenzowana

 • Spies and diplomats.Spanish Intelligence Service in the Eighteenth Century
  [Szpiedzy i dyplomaci, Hiszpańskie służby wywiadowcze w XVIII wieku]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • "Under the Pacifying Arms of the Cross". The Valley oif the Fallen : a place of inprisoiment, reconciliation and social reintegration in Spain (1940-1959)
  [Pod uspokajającymi ramionami krzyża. Dolina Poległych: miejsce uwięzienia, pojednania i społecznej reintegracji w Hiszpanii (1940-1959)]
  [w:] Kościół i Prawo

Skrypt dydaktyczny

 • Sytuacja polityczna Hiszpanii w świetle artykułów prasowych (1975-2020), t. 1

Książka popularyzująca naukę

 • Dąbrowica. 700 lat miejscowości, 70 lat parafii

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

 • Zespół Doradców Społecznych Ministra Edukacji i Nauki

Odznaczenie zagraniczne

 • Krzyż Oficerski Orderu Izabeli Katolickiej

2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • W mieście kapłanów, uczonych i artystów, Rzymskie lata ks. Władysłąwa Gorala (1920-1922)
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Ksiądz Adam Feliks Czuk, pierwszy biograf błł. bpa Władysława Gorala
  [w:] Zeszyty Społeczne KIK

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Franquismo y Falange: ¿un régimen político de partido único?
  [Frankizm i Falanga. Reżim polityczny jedynej partii? ]

Artykuł w czasopiśmie

 • Wiesław Müller (1929-2020)
  [w:] Miscellanea Historico-Archivistica

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • A forgotten frontier: Spanish Florida and British Georgia
  [Zapomniana granica: hiszpańska Floryda i brytyjska Georgia, 1748-1763]

2019


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Gazeta parafialna „Echo Dąbrowicy” (1993-2019). 25 lat posługi dla lokalnej wspólnoty

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Unas reflexiones sobre el servicio de información español en la época de los Reyes Católicos y los Austrias
  [Kilka uwag na temat hiszpańskich służb informacyjnych w epoce Królów Katolickich i Habsburgów]
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • "El Procés". A Prospective of the Catalonian Nationalism
  ["El Proces". Perspektywa katalońskiego nacjonalizmu]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Społeczna, religijna i kulturalna aktywność mieszkańców Jastkowa i okolic

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • III Congreso de Jóvenes Hispanistas Polacos
  [III Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Informacja w armii hiszpańskiej XVIII wieku

Organizacja konferencji

 • Simposio. 11M. En el 15 aniversario de los atentados en Madrid sw 11 de marzo de 2004
  [11M. Sympozjum naukowe w 15 rocznicę zamachów terrorystycznych w Madrycie z 11 marca 2004 roku]

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Clases y ponencias del profesor José Luis Orella de la Universidad San Pablo de Madrid
  [Wykłady prof. José Luisa Orelli z Universytetu św. Pawła w Madrycie]
 • Clases y ponencias del profesor Manuel Reyes García Hurtado de la Universidad de La Coruña
  [Wykłady prof. Manuela Reyesa García Hurtado z Uniwersytetu La Coruña ]

Odznaczenie krajowe państwowe

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

2018


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • De los Tatras hasta más allá de los Pirineos. Gabriela Makowiecka en Zakopane
  [Z Tatr za Pireneje. Gabriela Makowiecka w Zakopanem]
 • Mleko pantery. Napój hiszpańskich legionistów

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada naukowa czasopisma
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • Rada naukowa czasopisma
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Consejo de Redacción
  [Komitet redakcyjny]
  [w:] Brocar

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały, tom 6
 • Biblioteca Polaco-Ibérica
  [Biblioteka Polsko-Iberyjska]

Recenzja artykułu naukowego

 • Las relaciones entre España e Inglaterra en el inicio de la Guerra los Siete Años. Las incidencias marítimas (1756-1761)
  [Relacje hiszpańsko-angielskie w początkowym okresie Wojny Siedmioletniej. Działania na morzach (1756-1761)]

Organizacja konferencji krajowej

 • Błogosławiony biskup Władysław Goral. W 120 rocznicę urodzin i 80 rocznicę święceń biskupich
 • Polscy misjonarze w krajach języka hiszpańskiego. Historia, współczesność, perspektywy

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Mleko pantery. Ulubiony alkohol hiszpańskich legionistów.
 • "Idźcie i odpocznijcie nieco". Tatrzańskie wakacje księdza Władysława Gorala (1928 rok)
 • Kilka refleksji na temat polskiego wkładu w dzieło ewangelizacji Ameryki Łacińskiej

Organizacja konferencji

 • Jastków i okolice w walce o wolną i niepodległą. Ludzie-miejsca-wydarzenia

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Relacje dyplomatyczne Rzeczypospolitej z krajami świata hiszpańskiego w XX wieku
 • Bolesław Goral z Jastkowa: zapomniany bohater walk o niepodległość Polski
 • Święci XIX- XX wieku i ich kult. Postaci i kult świętych w badaniach Instytutu Historii KUL

Działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu

 • Wizyta Ambasadora Peru

2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Życie kulturalne w parafii Dąbrowica 1950-2017. Wybrane zagadnienia

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Związki Lublina z Hiszpanią na przestrzeni wieków. Wybrane zagadnienia i przykłady
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
 • Hiszpańscy więźniowie KL Lublin
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
 • España, Gran Bretaña y la defensa de Gibraltar
  [Hiszpania, Wielka Brytania i obrona Gibraltaru]
  [w:] Aportes-Revista de Historia Contemporanea

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Rada Naukowa czasopisma
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie
 • Rada naukowa czasopisma
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

 • Consejo de Redacción
  [Komitet redakcyjny]
  [w:] Brocar

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Redakcja naczelna serii wydawniczej
 • Biblioteca Polaco-Ibérica
  [Biblioteka Polsko-Iberyjska]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

 • Dąbrowica 700. Wczoraj, dziś, jutro

Autorstwo utworu muzycznego na mniejszą obsadę wykonawczą

 • Aquarelle de Lublin

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • De los Tatras a Pirineos. Gabriela Makowiecka en Zakopane

Organizacja konferencji krajowej

 • Dąbrowica 700. Wczoraj, dziś, jutro
 • Sympozjum pt. Anna Pawełczyńska. Samotna bitwa z hydrą

Wygłoszenie referatu na konferencji

 • Hiszpańskie echa polskiej niepodległości.

Wyróżnienie krajowe

 • Medal 700 lecia Lublina
 • Siedem wieków Dąbrowicy.

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda zespołowa I stopnia

Inne działania w zakresie popularyzacji nauki

 • Tydzień Kultury Iberyjskiej

2016


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Hiszpańscy dyplomaci z kręgów wojskowych w XVIII wieku. Zarys problematyki

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Francesco Arcelli, włoski zakonnik i tajny „dyplomata” na służbie burbońskiej Hiszpanii
  [w:] Folia Historica Cracoviensia
 • O hiszpańskich dyplomatach w Rosji XVIII wieku uwag kilka
  [w:] Studia Rossica Gedanensia

Tłumaczenie ustne podczas spotkań naukowych

 • Congreso de Hispanistas
  [II Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów]

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Biblioteka Polsko-Iberyjska

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • II Congreso Nacional de Jóvenes Hispanistas Polacos
  [II Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • Hispanismo lublines: pasado, estado actual y futuro
  [HIspanistyka lubelska: przeszłość, stan obecny, przyszłość]
 • El cuerpo de ingenieros del ejército polaco en el siglo XVIII
  [Korpus wojsk inżynieryjnych w armii polskiej XVIII wieku ]

Organizacja konferencji krajowej

 • Podróże, wycieczki, ;pielgrzymki. Motywy, wrażenia, perypetie

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Bractwo Świętego i Prawdziwego Krzyża z San Vicente de la Sonsierra
 • Związki Lublina ze światem hiszpańskim na przestrzeni wieków

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Rafael Escobedo Romero
  [Rafael Escobedo Romero]

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • PAN

Wyróżnienie zagraniczne

 • List gratulacyjny od Prezydenta Peru

Organizacja uroczystości uniwersyteckiej

 • Ambasador Peru

2015


Rozdział w recenzowanej książce naukowej

 • Amargas lamentaciones. Contexto histórico: ayer y hoy
  [Gorzkie żale. Kontekst historyczny: wczoraj i dziś]
 • Wybory w cieniu zamachu. Kilka uwag na temat wydarzeń z marca 2004 r. w Madrycie

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Biblioteca Polaco-Ibérica
  [Biblioteka Polsko-Iberyjska]
 • Biblioteca Polaco-Ibérica
  [Biblioteka Polsko-Iberyjska]

Organizacja konferencji krajowej

 • Primerr Congreso Nacional de Jóvenes Hispanistas Polacos
  [I Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • „Gorzkie żale” po hiszpańsku. Międzynarodowy projekt naukowy i kulturalny
 • Hiszpańscy dyplomaci z kręgów wojskowych w XVIII w. - zarys problematyki
 • Francesco Arcelli, włoski zakonnik i tajny „dyplomata” na służbie burbońskiej Hiszpanii
 • „Gorzkie żale”, skarb polskiej duchowości i kultury dla papieża Franciszka i świata hiszpańskiego

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Grant pt. Nauticum
 • Współpraca naukowa z historykami Uniwersytetu La Rioja

Wyróżnienie zagraniczne

 • List gratulacyjny od kardynała Rouco Vareli
 • List gratulacyjny od króla Hiszpanii Filipa VI za działalność naukową i kulturalną w obszarze hispanistyki i relacji polsko-hozpańskich
 • List gratulacyjny od króla Hiszpanii Filipa VI

2014


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Teka Komisji Historycznej
  [w:] Teka Konmisji Historycznej. Oddział w Lublinie

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Biblioteca Polaco-Ibérica
  [Biblioteka Polsko-Iberyjska]
 • Biblioteka Polsko-Iberyjska

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Habilitacja

2013


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Biblioteca Polaco-Ibérica
  [Biblioteka Polsko-Iberyjska]

2012


Książka naukowa recenzowana

 • Misja pułkownika Boissimène : meandry polityki zagranicznej Hiszpanii Filipa V

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Algunas consideraciones sobre la cuestión rusa y turca en la política española de la época de Carlos III
  [Kilka uwag na temat kwestii rosyjskiej i tureckiej w polityce hiszpańskiej epoki Karola III]
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

 • Roczniki Humanistyczne
  [w:] Roczniki Humanistyczne

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Z dziejów Ziemi Jastkowskiej. Studia i materiały
 • Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały
 • Biblioteka Polsko-Iberyjska
 • Biblioteka Polsko-Iberyjska

Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Recenzent

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • El espionaje en el siglo XVIII
  [Szpiegostwo w XVIII wieku]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

 • Simposio hispano-polaco
  [Sympozjum polsko-hiszpańskie]

Przyjęcie gościa z zagranicznego ośrodka naukowego

 • Máximo García Fernández
 • Angeles Sobaler Seco

2011


Książka naukowa recenzowana

 • Ojos y oídos de la monarquía borbónica : la organización del espionaje y la información secreta durante el siglo XVIII
  [Oczy i uszy burbońskiej monarchii : organizacja szpiegostwa i sekretna informacja w XVIII wieku]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

 • Stanisław Herakliusz Lubomirski, polski magnat, w siedemnastowiecznej Hiszpanii

Recenzja naukowa w czasopiśmie

 • Dzieje Jastkowa i okolic od zarania do 1939 roku
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • A History of Spain
  [w:] Roczniki Humanistyczne
 • A History of Diplomacy
  [w:] TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Biblioteca Polaco-Ibérica
  [Biblioteka Polsko-Iberyjska]
 • Biblioteka Polsko-Iberyjska

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Habilitacja

Organizacja konferencji międzynarodowej

 • Polonia-España. Ayer y hoy. Conferencia internacional
  [Polska - Hiszpania. Wczoraj i dziś. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

 • The courts of the Spanish and Austrian Habsburg as related by Jakub Sobieski in the first half of 17th century
  [Dwory hiszpańskich i austriackich Habsburgów pierwszej polowy XVII wieku w relacji Jakuba Sobieskiego ]

Organizacja konferencji krajowej

 • Dąbrowica. Siedem wieków historii. Interdyscyplinarna konferencja naukowa

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

 • Dyplomaci i marchandzi. O zakupie obrazów w Madrycie do kolekcji króla Augusta III

2010


Redakcja naczelna naukowej serii wydawniczej

 • Redaktor naczelny

Recenzja w przewodzie habilitacyjnym

 • Habilitacja

Wyróżnienie zagraniczne

 • Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Murcji (Hiszpania)

2009


Recenzja w przewodzie doktorskim

 • Doktorat

2008


Organizacja konferencji międzynarodowej

 • En la paz como en la guerra. El espionaje como instrumento de la política de Estado

Organizacja konferencji krajowej

 • Biskup Władysław Goral, jego czas i jego Lubelszczyzna. W 110 rocznicę urodzin Błogosławionego

Nagroda wewnętrzna

 • Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL za szczególne osiągnięcia naukowe,

2006


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Murcja

2002


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym

 • Komisja Historyczna Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk

1998


Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem zagranicznym

 • Universidad de la Rioja