dr Grzegorz Ronek

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Katedra Teorii Polityki

Stanowisko: Asystent