dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Katedra Systemów Politycznych i Komunikowania Międzynarodowego

Stanowisko: Asystent


2021


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

  • Społeczne uwarunkowania dezinformacji: przykład państw bałtyckich

2020


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

  • Propaganda and disinformation in the age of uncertainty – how to strengthen NATO capacities
    [Propaganda i dezinformacja w czasach niepewności - jak wzmocnić zdolności NATO]