mgr Pavel Khaniauka

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Historii Wychowania i Opieki Społecznej