Ks. dr hab. Leon Siwecki (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej
Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.