dr hab. Ryszard Skrzyniarz (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Biografistyki Pedagogicznej

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

 

  • ur. w Bielinach (woj. świętokrzyskie)

 

Wykształcenie

 

  • 23.06.2009 – habilitacja na Wydziale Pedagogicznym Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberoku (Słowacja).
  • 18.05.1998 – doktorat z historii Kościoła na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; promotor ks. prof. dr hab. Marek T. Zahajkiewicz.
  • 1994 – licencjat z historii Kościoła w Instytucie Historii Kościoła Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  • 1993 – licencjat z homiletyki w Instytucie Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  • 26.06.1991 – magisterium na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; promotor ks. prof. dr hab. Mieczysław Brzozowski.
  • 1984 matura – V Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Ściegiennego w Kielcach.
  • Szkoła Podstawowa w Bielinach.