Ks. dr Tomasz Gocel

Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii
Katedra Historii Kościoła w Czasach Najnowszych, Metodologii i Nauk Pomocniczych

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr