mgr Agnieszka Sztajer

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej