dr Anna Pilarczyk

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr