mgr Małgorzata Koziej-Butryn

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Wykładowca

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2018/2019

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
DMMII-38 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B1 (grupa 268) lektorat
DMMII-38 10:00 - 11:40 T Język angielski - CEF B1 (grupa 266) lektorat
WTOREK
DMMII-38 07:30 - 09:10 T Język angielski - CEF B1 (grupa 264) lektorat
DMMII-38 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1 (grupa 258) lektorat
DMMII-38 10:50 - 11:40 T Konsultacje konsultacje
ŚRODA
DMMII-38 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B1 (grupa 257) lektorat
DMMII-38 10:00 - 10:50 T Konsultacje konsultacje
DMMII-38 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B1 (grupa 259) lektorat

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień