dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Katedra Języka Polskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.