Michał Wyrostkiewicz

dr hab. Michał Wyrostkiewicz (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Liturgiki i Homiletyki
Katedra Historii Liturgii

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.