dr hab. Wojciech Staszewski

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.