Ks. dr hab. Jan Szymczyk (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.

Konsultacje - Semestr Zimowy 2019/2020

Brak danych!