Ks. dr hab. Jan Szymczyk

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Konsultacje - Semestr Zimowy 2019/2020

WTOREK