dr hab. Włodzimierz Toruń (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii
Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab. (nauka)