mgr Katarzyna Śliż

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Specjalnej


mgr Katarzyna Śliż
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.sliz_anti_spam@kul.pl