prof. dr hab. Bogdan Szymanek

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Katedra Współczesnego Języka Angielskiego

Stanowisko: Profesor zwyczajny