dr hab. Agnieszka Schulz-Brzyska

Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Katedra Dydaktyki Muzycznej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.