Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR (konwersatorium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Witold Kołbuk
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Słowiańskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?
Kierunek studiów: Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2020-03-23poniedziałekGG-305 13:20 - 15:00
2020-03-30poniedziałekGG-305 13:20 - 15:00
2020-04-06poniedziałekGG-305 13:20 - 15:00
2020-04-20poniedziałekGG-305 13:20 - 15:00
2020-04-27poniedziałekGG-305 13:20 - 15:00
2020-05-04poniedziałekGG-305 13:20 - 15:00
2020-05-11poniedziałekGG-305 13:20 - 15:00
2020-05-18poniedziałekGG-305 13:20 - 15:00
2020-05-25poniedziałekGG-305 13:20 - 15:00
2020-06-01poniedziałekGG-305 13:20 - 15:00
2020-06-08poniedziałekGG-305 13:20 - 15:00