dr Maksymilian Roszyk - Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego