Dydaktyka w szkole wyższej (wykład) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:dr Bożena Czech-Jezierska
Organising unit:Faculty of Law, Canon Law and Administration - Instytut Prawa
Number of hours (week/semester): 30
Language of instruction:Język polski