Strategic Planning (konwersatorium) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:prof. dr hab. Marek Pawlak
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:Język polski
Course objective
The aim of the course is to introduce students into area of strategic planning.
Prerequisites
Principles of management.
Learning outcomes
K_K02 potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu zarządzania
K_W05 zna wybrane metody i narzędzia wykorzystywane w ramach nauk o organizacji i zarządzaniu
Teaching method
1) lecture
2) student\'s presentations
Course content description
1. The process of strategic management
2. Mission statement
3. Industry and competitive analysis
4. Evaluating the company resources
5. Determining strategic objectives
6. Formulating the master strategy
7. Strategy implementation
Forms of assessment
Classes attendance
Writing test
Required reading list
1. James M. Higgins, Julian W. Vincze, Strategic
management and organizational policy, The Dryden
Press,
2. Arthur A. Thompson, A. J. Strickland, Strategic
management, Concepts and cases, McGraw-Hill,
2001.
Field of study: Management
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year II - Semester 4
Number of ECTS credits: 3
Form of assessment: Grade