Innovations Forcast in the Internet Age (konwersatorium) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:dr Alina Betlej
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Socjologii
Number of hours (week/semester): 1/15
Language of instruction:English
Course objective
G1- presentation of methods and techniques used in innovations forecasting in the Internet Age
G2- introduction to future scripts for innovations in the Internet Age
Prerequisites
To know english language
Learning outcomes
Knowledge
Student has knowledge about methods and techniques used in innovations forecasting in the Internet Age- K_W06; K_W10
Student defines problems of innovations forecasting in the Internet Age- K_W10
Skills
Student can analyse models and scripts of innovations growth- K_U10
Student interprets data and creates future scripts- K_K02
Social competences
Student is sensitive to social problems connected with innovations development and new technologies assessment- K_K04
Teaching method
Discussion, case studies
Course content description
1. Technological transformations in the Internet Age.
2. Network economy, network society.
3. New business models.
4. Steady growth for new capabilities.
5. Future scripts for innovations.
Forms of assessment
Activity: 40%
Multimedial presentation: 60 %
Required reading list
Basic literature
Betlej A. (2015), Non-knowledge, Risk and Technology in Networked World-Towards the Future, \"Transformations. An Interdisciplinary Journal\", 3-4 (82-83) 2014, druk w 2015, s.2-17.
Castells M. (2005), Network Society: from knowledge to policy.
Coates J. F. (2012), Wartościowanie techniki – próba agendy na XXI wiek, [w:] Zacher L. W. (red.), Nauka. Technika. Społeczeństwo. Podejścia i koncepcje metodologiczne, wyzwania innowacyjne i ewaluacyjne, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa, s. 409-416.
Luhmann Niklas, Risk. A Sociological Theory, New Brunswick 2005.
Additional literature
Babik W. (2013), Cholewiak S., Korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z portalu społecznościowego Facebook, [w] (red.) J. Morbitzer, E. Musiał, Człowiek – Media - Edukacja, Uniwersytet Pedagogiczny im KEN, Kraków.
Castells M. (2013), Władza komunikacji, Wydawnictwo PWN, Warszawa, s. 269-271.
Stankiewicz P. (2016), Od Czarnobyla do Fukushimy: o społecznej konstrukcji bezpieczeństwa energii atomowej), [w:] Transformacje. Pismo Interdyscyplinarne, 1-2 (88-89), s.213-238.
Lachowski S. (2015), Droga innowacji, EMKA.
Field of study: Sociology
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 6
Number of ECTS credits: 3
Form of assessment: Grade