Citizen jourmalism (konwersatorium) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:dr Joanna Szegda
Organising unit:Faculty of Social Sciences - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Number of hours (week/semester): 1/15
ECTS code:00000-05-050KON0060
Language of instruction:English
Course objective
The course will focus on the few aspects of the citizen media and will try to ask the following questions:
how the citizen media/journalism is taking from (short history)
what are functions of the participation in the citizen media
what role can citizen media play in the democratic state of law
where is the place of the citizen media in the media legal system
how do people participate
C1: The ability:
1.to inform in citizen media
2.to analyse citizen media
3.to create individual citizen media sites

C2: Knowledge:
Students:
1.can describe citizen journalism and citizen media (CM)
2.can describe citizen media and their owners
3.can distinguish different type of CM
4.can critically search information in CM
5.can distinguish different types of participation and their advantages and disadvantages

C3: Skills
Students can:
1.analyse CM\\\' forms and genders
2.interpret CM\\\' content
3.analyse CM\\\' owners
4.search needed content in CM
5.search information on the CM
Prerequisites
intermediate English
Learning outcomes
Knowledge
K_W15 has the basic knowledge about communication process and its members S1A_W04 [D]
Abilities
K_U01 can observe and interpret social phenomenons; can analyse their relations with different media activites S1A_U01 [D], S1A_U08 [D]

Social Competences
K_K08 responsibly prepares to his work, projects and does activities from media and social communication field S1A_K03, S1A_K05
Teaching method
disscussion, work in groups, individual work, lecture, work on computers
Course content description
media system: public, commercial, social and citizen media
the citizen media: the history and the definitions
functions of the citizen media
participation in CM
the role in the civil society
the most popular forms of the citizen media
mobilejournalism
the media law about the citizen media
case studies- the different citizen media projects
Forms of assessment
Knowedge
ndst - does not have a basic knowledge about communication process and its members
dst - has satisfactory knowledge about communication process and its members,
db - has adequate knowledge about communication process and its members
bdb - has wider knowledge about communication process and its members

Abilities
ndst - cannot observe and interpret social phenomenons; cannot analyse in details their relations with different media activitesNie potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej
dst -can with some help observe and interpret social phenomenons; cannot analyse in details their relations with different media activites
db - can observe and interpret social phenomenons; can analyse their relations with different media activites
bdb - can single-handedly observe and interpret social phenomenons; can analyse in details their relations with different media activites

Social Competences
ndst - does not prepares to his work, does not projects and does not do activities from media and social communication field
dst - responsibly enough prepares to his work, projects and does activities from media and social communication field
db - responsibly prepares to his work, projects and does activities from media and social communication field
bdb - responsibly and zealously prepares to his work, projects and does activities from media and social communication field
Required reading list
1.Dahlgren Peter, Sparks Colin, Komunikowanie i obywatelskość. Mass media w społeczeństwie, czyli atak na system nadawców publicznych. Plotki, sensacje, doniesienia., Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2007.
2.Lasica J.D., What is Participatory Journalism? , http://www.ojr.org/ojr/workplace/1060217106.php, 19-01-2011.
3.Bowman Shayne, Willis Chris, We Media, How audiences are shaping the future of news and information,, The Media Center at the American Press Institute, 2003, http://www.hypergene.net/wemedia/weblog.php, 10-01-2011.
4.Witschgde Tamara, Street journalists versus \\\'ailing journalists\\\'?, http://www.opendemocracy.net/article/street-journalists-as-an-answer-to-ailing-journalism, 10-01-2011.
5.Prawo w sieci – korzyści czy zagrożenia dla wolności słowa?, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Obserwatorium Wolności Mediów W Polsce 11 maja 2009, red. Adam Bodnar, Dominika Bychawska-Siniarska, „Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce”.
6.Hetmański Marek, Internet jako środek tworzenia i komunikowania wiedzy, [w]: Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego, pod red., T. Zasępy, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2001.
7.Jensen Jens, Interactivity. Tracking a New Concept in Media and Communication Studies, http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/38_jensen.pdf, 28-03-2011.
8.Tadeusiewicz Ryszard, Społeczność internetu, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2002.
9.McQuail Denis, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2008.
10.Szpunar Magdalena, Czym są nowe media-próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze”, 4 (35) 2008, ss. 31-40.
11.Szpunar Magdalena, Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu, SCENO Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Zeszyty Naukowe nr 8.
Field of study: Journalism and Social Communication
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year III - Semester 6
Number of ECTS credits: 2
Form of assessment: Grade
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2019-03-04poniedziałekDMMII-206 14:10 - 15:50
2019-03-18poniedziałekDMMII-206 14:10 - 15:50
2019-04-08poniedziałekDMMII-206 14:10 - 15:50
2019-05-06poniedziałekDMMII-206 14:10 - 15:50
2019-05-20poniedziałekDMMII-206 14:10 - 15:50
2019-06-03poniedziałekDMMII-206 14:10 - 15:50