dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka - Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego