Ks. prof. dr hab. Edward Walewander - Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego