Język starocerkiewny - lektorat
Kod ECTS: 09900-XXXX-01LEK0114

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [09900]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (099) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Filologia - Inne języki i nauki filologiczne

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [01LEK0114]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (01) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych

Trzy litery (LEK) oznaczają rodzaj zajęć: lektorat

Końcowe cztery cyfry (0114) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.