Materialne prawo administracyjne - wykład
Kod ECTS: 10600-XXXX-0200WYK0054

Kod ECTS: DZIEDZINA-KIERUNEK-PRZEDMIOT

DZIEDZINA [10600]
Pierwszy człon: początkowe 3 cyfry (106) oznaczają klasyfikację dziedziny wiedzy wg "Listy kodów dziedzin", obowiązującej w programie SOCRATES/ERASMUS
W tym przypadku jest to: Prawo - Administracja publiczna

czwarta (0) dotyczy subdyscypliny (dotychczas nieustalone metody kodowania)

piąta: (0) stopień zaawansowania przedmiotu (skala).

KIERUNEK [XXXX]
Następne cztery cyfry (XXXX) identyfikują jednostkę organizującą zajęcia z czego dwie pierwsze mówią o wydziale, kolejne dwie o kierunku i toku studiów w ramach tego wydziału

PRZEDMIOT [0200WYK0054]
Trzeci człon: cztery pierwsze cyfry (0200) zawierają informacje o jednostce przygotowującej zajęcia.
W tym przypadku Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji

Trzy litery (WYK) oznaczają rodzaj zajęć: wykład

Końcowe cztery cyfry (0054) są numerem przedmiotu oznaczanym przez Dział Kształcenia w skali Instytutu/Sekcji.