Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Metodologia nauk prawnych (wykład)E/3 15 dr Michał Skwarzyński
2Nowoczesne środki nauczania (wykład)E/3 30 dr Bożena Czech-Jezierska
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Dydaktyka w szkole wyższej (wykład)Z/3 30 dr Bożena Czech-Jezierska
2Interdyscyplinarne metody kształcenia dorosłych (wykład)Z/3 30 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Koncepcja normatywna prawa europejskiego praw człowieka (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
2Rzymskie prawo karne (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
3Tworzenie i stosowanie prawa konstytucyjnego (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Marek Dobrowolski
Seminarium doktoranckie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Rafał Biskup
2Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
3Prawa człowieka (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
4Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Sienkiewicz
5Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
9Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
10Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
11Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
12Prawo karne procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
13Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
14Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
15Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
16Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
17Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
18Prawo samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
19Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Prowadzenie zajęć dydaktycznych
1Praktyki (praktyki)Zbo/1 30 Brak obsady

Rok II

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykład obowiązkowy
1Etyka badań naukowych (wykład)E/3 15 dr Michał Skwarzyński
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Badania jakościowe (wykład)Z/5 30 dr hab. Paweł Nowik
2Dydaktyka szczegółowa prawa (wykład)Z/5 30 dr hab. Marek Dobrowolski
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Prawne aspekty administrowania oświatą (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
2Prawo w turystyce (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Leszek Ćwikła
3Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL
Seminarium doktoranckie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Rafał Biskup
2Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
3Prawa człowieka (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
4Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Sienkiewicz
5Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
9Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
10Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
11Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
12Prawo karne procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
13Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
14Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
15Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
16Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
17Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
18Prawo samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
19Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Prowadzenie zajęć dydaktycznych
1Praktyki (praktyki)Zbo/1 30 Brak obsady

Rok III

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatorium ( 1 do wyboru )
1Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
2Prawo mediów (konwersatorium)E/3 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
3Zakłady publiczne (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
Zajęcia w języku obcym (1 do wyboru)
1A Comparitive Look at the Civil and Common Law Legal Systems (wykład)E/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
2Derecho eclesiástico del Estado polaco (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
3Introduction to Sport Law (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
4La preparazione al matrimonio e alla vita familiare nell’attuale legislazione della Chiesa latina (konwersatorium)E/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
5Theological and legal sense of Canon Law (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
Seminarium doktoranckie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)E/2 30 dr hab. Rafał Biskup
2Postępowanie cywilne (seminarium)E/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
3Prawa człowieka (seminarium)E/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
4Prawo administracyjne (seminarium)E/2 30 dr hab. Tomasz Sienkiewicz
5Prawo administracyjne (seminarium)E/2 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)E/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo cywilne (seminarium)E/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8Prawo cywilne (seminarium)E/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
9Prawo finansowe (seminarium)E/2 30 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
10Prawo handlowe (seminarium)E/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
11Prawo karne (seminarium)E/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
12Prawo karne procesowe (seminarium)E/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
13Prawo konstytucyjne (seminarium)E/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
14Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)E/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
15Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)E/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
16Prawo rodzinne (seminarium)E/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
17Prawo rzymskie (seminarium)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
18Prawo samorządu terytorialnego (seminarium)E/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
19Teoria i filozofia prawa (seminarium)E/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Prowadzenie zajęć dydaktycznych
1Praktyki (praktyki)Zbo/2 30 Brak obsady
Złożenie publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie lub pracy zbiorowej
1Złożenie publikacji naukowej (praca zaliczeniowa)Zbo/0 0 Brak obsady

Rok IV

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium doktoranckie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Rafał Biskup
2Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
3Prawa człowieka (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
4Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Sienkiewicz
5Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
6Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
7Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
8Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
9Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL
10Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
11Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
12Prawo karne procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
13Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
14Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski
15Prawo polubownego rozwiązywania sporów (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński
16Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
17Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
18Prawo samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marcin Szewczak
19Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Prowadzenie zajęć dydaktycznych
1Praktyki (praktyki)Zbo/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze