Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Ekumenizm (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski
2Liturgika (wykład)Z/2 15 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
3Liturgika (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Andrzej Megger
4Nowy Testament: Pisma apostolskie (wykład)E/3 30 Ks. dr Tomasz Bąk
5Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład)E/3 30 Ks. dr Arnold Zawadzki
6Teologia dogmatyczna: Eklezjologia (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
7Teologia dogmatyczna: eschatologia (wykład)E/2 15 Ks. dr Łukasz Mudrak
8Teologia duchowości katolickiej (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
9Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego (wykład)E/4 30 Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko
10Teologia moralna szczegółowa - moralność życia społecznego (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Łukasz Plata
Zajęcia do wyboru
1Aniołowie i demony w życiu duchowym (wykład)Z/4 30 Zawieszone
2Pascha Jezusa: archeologia, historia, teologia (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL
3Współczesne przejawy okultyzmu (wykład)Z/4 30 Ks. dr Damian Chrzanowski
Specjalizacja nauczycielska
1Metodyka katechezy (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
2Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
3Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
4Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
5Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
6Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
7Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
8Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
9Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/3 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
10Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
11Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
12Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/3 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze