Wydział Nauk Humanistycznych
Sinologia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Literatura i kultura Chin - kultura i sztuka (wykład)E/3 30 dr Joanna Afek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs III (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Zhenxu Fan
2Praktyczna nauka języka chińskiego - język chiński biznesowy (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Jianhua Yang
3Praktyczna nauka języka chińskiego - rozumienie ze słuchu (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Maciej Kret
4Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje (ćwiczenia)Z/1 30 Fang-Yu Lin
5Lektura tekstów specjalistycznych (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Maciej Kret
6Translatoryka (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Beata Kołodziej
7Drugi język azjatycki: język koreański (ćwiczenia)Z/4 60 dr Lech Buczek
8Klasyczny język chiński (ćwiczenia)Z/4 30 dr Małgorzata Religa
9Lektura tekstów literackich (ćwiczenia)Z/4 30 mgr Beata Kołodziej
Seminaria
1Historia i literatura Chin (seminarium)Zbo/2 30 dr Katarzyna Pejda
2Korea - polityka, gospodarka, kultura (seminarium)Zbo/2 30 dr Lech Buczek
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Lech Buczek
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Katarzyna Pejda
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka chińskiego (egzamin)E/2 0 mgr Jianhua Yang
Praktyki
1Praktyki (praktyki)Z/2 30 dr Lech Buczek

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze