Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo rzymskie (wykład)E/5 25 dr Izabela Leraczyk
2Normy generalne (wykład)E/5 25 Ks. dr Adam Kaczor
3Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)E/5 25 Ks. dr Adam Jaszcz
4Prawo kanonizacyjne (wykład)E/3 30 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
5Kościelne prawo majątkowe (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
6Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Wojciech Witkowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze