Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia) WNIT
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Technologia informacyjna (wykład)E/2 15 dr Rafał Kuzioła
2Projektowanie materiałów (wykład)Z/1 15 dr Paweł Kwaśnicki
3Systemy zarządzania (wykład)E/1 15 dr Dorota Tokarska
Zajęcia laboratoryjne obowiązkowe
1Technologia informacyjna (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Katarzyna Grąz
2Projektowanie materiałów (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paweł Kwaśnicki
Konwersatoria
1Systemy zarządzania (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dorota Tokarska
Seminarium
1Seminarium (seminarium - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr Paweł Kwaśnicki
Wykłady do wyboru
1Spektroskopia (wykład)Z/2 30 dr Rafał Kuzioła
2Powłoki elektrochemiczne (wykład)Z/2 30 Zawieszone
specjalizacja: Materiały kompozytowe
Wykłady specjalizacyjne
1Chemia i fizyka powierzchni (wykład)Z/4 15 dr Rafał Kuzioła
2Stopy metali (wykład)Z/5 30 dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL
3Zasady i metody łączenia materiałów (wykład)Z/4 15 dr hab. Ivan Zin
4Krystalografia substancji niejednorodnych (wykład)Z/4 15 dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL
5Analiza materiałów kompozytowych i wielofazowych (wykład)Z/4 15 dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL
specjalizacja: Materiały kompozytowe
Zajęcia laboratoryjne specjalizacyjne
1Chemia i fizyka powierzchni (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Katarzyna Grąz
2Stopy metali (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL
3Zasady i metody łączenia materiałów (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Katarzyna Grąz
4Analiza materiałów kompozytowych i wielofazowych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze