Wydział Nauk Społecznych
Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład - Grupa: 6) E/2 30 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Ćwiczenia obowiązkowe
1Etyka w służbach mundurowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
2Etyka w służbach mundurowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
3Etyka w służbach mundurowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
4Etyka w służbach mundurowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Konwersatoria obowiązkowe
1Demografia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 15 dr Lech Jańczuk
2Demografia (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 15 dr Lech Jańczuk
3Demografia (konwersatorium - Grupa: 3) Z/4 15 dr hab. Jadwiga Plewko
4Demografia (konwersatorium - Grupa: 4) Z/4 15 dr hab. Jadwiga Plewko
5Prawa człowieka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
6Prawa człowieka (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
7Prawa człowieka (konwersatorium - Grupa: 3) Z/4 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
8Prawa człowieka (konwersatorium - Grupa: 4) Z/4 30 dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL
Konwersatoria do wyboru
1Procesy migracyjne (konwersatorium)Z/2 30 dr Andrzej Szabaciuk
2Resocjalizacja (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Zróżnicowania kulturowe (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Seminarium licencjackie
1Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Marek Wierzbicki
2Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Wojciech Gizicki, prof. KUL
3Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
4Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr Agnieszka Zaręba
5Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Urszula Soler
6Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Jacek Wołoszyn
7Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr Lech Jańczuk
8Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Wykłady obowiązkowe
1Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych (wykład)E/5 30 dr Agnieszka Zaręba
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbach mundurowych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Konrad Słowiński
Specjalizacja: Bezpieczeństwo społeczne i zarządzanie kryzysowe
Konwersatoria obowiązkowe
1Klęski żywiołowe (konwersatorium)Z/3 30 dr Krzysztof Jurek
2Podstawy bezpieczeństwa jądrowego, chemicznego i biologicznego (konwersatorium)Z/3 30 mgr Maciej Bartoszewski
3Patologie społeczne (konwersatorium)Z/3 30 Ks. mgr Marek Pabich
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Wykłady obowiązkowe
1Ochrona danych osobowych (wykład)E/5 30 mgr Marcin Kaczmarski
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ochrona danych osobowych (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Marcin Kaczmarski
Specjalizacja: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna
Konwersatoria obowiązkowe
1Bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie (konwersatorium)Z/3 30 dr Piotr Mamcarz
2Kryminologia (konwersatorium)Z/3 30 dr Małgorzata Kuć
3Systemy penitencjarne w Polsce i Europie (konwersatorium)Z/3 30 dr Małgorzata Kuć
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wykłady obowiązkowe
1Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu (wykład)E/5 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ćwiczenia obowiązkowe
1Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
Specjalizacja: Bezpieczeństwo międzynarodowe
Konwersatoria obowiązkowe
1Bezpieczeństwo Europy Wschodniej (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL
2Współczesne piractwo morskie (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
3Bezpieczeństwo w rejonie Azji i Pacyfiku (konwersatorium)Z/3 30 dr Andrzej Szabaciuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze