Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium magisterskie
1Filozofia społeczna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
2Katolicka nauka społeczna (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
3Socjologia makrostruktur i ruchów społecznych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
1Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (seminarium)Zbo/20 0 dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (seminarium)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Maciej Hułas
3Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (seminarium)Zbo/20 0 Brak obsady
Specjalność: Badania rynku i opinii publicznej
Przedmioty specjalizacyjne
1Geomarketingowe analizy danych (warsztaty)Z/2 15 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
2Portret współczesnego Polaka – analiza danych sondażowych (warsztaty)Z/2 15 Ks. dr Dominik Szczygielski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze