Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury pozytywizmu (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Kultura języka (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Cecylia Galilej
4Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
5Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
Proseminaria
1Proseminarium (szczegółowa metodologia pracy naukowej) (proseminarium)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Proseminarium (szczegółowa metodologia pracy naukowej) (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 22) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 64) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 65) Z/0 30 mgr Michał Narecki
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 67) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
7Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
14Język angielski - Certyfikat FCE (CEF B2) (egzamin)E/0 0 Brak obsady
15Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Michał Narecki
16Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
17Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Maria Piwińska
18Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Małgorzata Osękowska
19Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
20Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 dr Katarzyna Jakubów
21Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
Zajęcia do wyboru
1Literatura powszechna: oświecenie - romantyzm, cz. II (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Roman Doktór
2Twórca - dzieło - wyobraźnia. Z problematyki estetyki i poetyki historycznej, cz. II (wykład)Z/1 15 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
3Życie literackie 1863-1918, cz. II (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
4Podstawowe problemy językoznawstwa historycznego, cz. II (konwersatorium)Z/1 30 dr hab. Cecylia Galilej
5Z problematyki literatury pozytywizmu, cz. II (konwersatorium)Z/1 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
Egzaminy
1Historia literatury pozytywizmu (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
2Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (egzamin)E/2 0 dr Anna Majewska-Wójcik
3Poetyka (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Adam Fitas
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Estetyka i aksjologia (wykład)Z/2 20 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
2Projekt: Krytyka w sztukach plastycznych i wizualnych (warsztaty)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
3Hierarchie: Zapomniani (warsztaty)Z/1 20 dr hab. Joanna Michalczuk
4Nowa kultura: Animacja, promocja wydarzeń (blog, panel, wywiad, wystawa) (warsztaty)Z/1 15 dr Małgorzata Peroń
5Nowa kultura: Aspekty prawne pracy w instytucjach kultury (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
6Polemika, debata, sporne racje (laboratorium)Z/1 20 prof. dr hab. Roman Doktór
Specjalizacja: teatralno-filmowa
1Scena elżbietańska i Szekspir (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
2Okres świetności teatru hiszpańskiego i francuskiego - L (ćwiczenia)Z/1 15 dr Agnieszka Jarosz
3Teatr alternatywny (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
4Zagadnienia z teorii filmu (wykład)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
5Arcydzieła sztuki filmowej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
6Projekt teatralny (warsztaty)Z/2 30 Ks. dr Mariusz Lach
Zajęcia fakultatywne
1Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze