Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury: analiza i interpretacja dzieł nowożytnych (pozytywizm) (warsztaty)Z/2 30 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
2Gramatyka opisowa języka polskiego - składnia (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Kultura języka (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Cecylia Galilej
4Język staro-cerkiewno-słowiański (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
5Poetyka, cz. II (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
Proseminaria
1Proseminarium (szczegółowa metodologia pracy naukowej). Językoznawstwo (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
2Proseminarium (szczegółowa metodologia pracy naukowej). Literaturoznawstwo (proseminarium)Z/2 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 352) Z/0 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 356) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 360) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski – CEF B2 – Kurs specjalistyczny: Język angielski dla studentów Kryminologii (lektorat - Grupa: 330) Z/0 30 mgr Michał Narecki
5Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Jakub Duralak
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 306) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 303) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
8Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
Zajęcia do wyboru
1Podstawy copywritingu dla polonistów (wykład)Z/1 15 dr Anna Majewska-Wójcik
2Poetyka w praktyce (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Adam Fitas
3Arcydzieła dramatu na ekranie (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
4Biografie twórców i bohaterów literatury pozytywizmu i Młodej Polski na manowcach prawa i psychiatrii (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Monika Kulesza
Egzaminy
1Historia literatury - analiza i interpretacja dzieł nowożytnych (pozytywizm) (egzamin)E/2 0 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
2Poetyka (egzamin)E/2 0 dr hab. Ireneusz Piekarski, prof. KUL
3Gramatyka opisowa języka polskiego - fleksja i składnia (egzamin)E/2 0 dr Anna Majewska-Wójcik
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Makro- i mikroregion (kultura, sylwetki, instytucje, fundacje) (konwersatorium)Z/1 15 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
2Sztuki wizualne (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
3Kultura w mediach i sieci (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
4Wystąpienia publiczne (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
5Aspekty prawne pracy w instytucjach kultury (konwersatorium)Z/1 15 prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
Specjalizacja: teatralno-filmowa
1Scena elżbietańska i Szekspir (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
2Okres świetności teatru hiszpańskiego i francuskiego - L (ćwiczenia)Z/1 15 dr Agnieszka Jarosz
3Teatr alternatywny (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
4Nowe zjawiska w sztuce filmowej (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
5Arcydzieła sztuki filmowej (analiza i interpretacja) (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
6Projekt teatralny (warsztaty)Z/2 30 Ks. dr Mariusz Lach
Zajęcia fakultatywne
1Język polski dla celów specjalistycznych (nauka, turystyka, biznes) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Kultura polska (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze