Wydział Nauk Humanistycznych
Lingwistyka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria
1Odmiany przekładu (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Marcin Cybulski
2Odmiany przekładu (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Marcin Cybulski
3Literatura angielska i amerykańska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Maciej Czerniakowski
4Literatura angielska i amerykańska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Maciej Czerniakowski
Warsztaty
1Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
2Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
3Praktyczna nauka języka angielskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Marietta Izdebska
4Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Karolina Kulas
5Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Karolina Kulas
6Praktyczna nauka języka angielskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Karolina Kulas
7Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Sylwia Niewczas
8Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Sylwia Niewczas
9Praktyczna nauka języka angielskiego – komunikacja pisemna i gramatyka (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Sylwia Niewczas
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język rosyjski i język angielski
1Literatura rosyjska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Monika Sidor, prof. KUL
2Literatura rosyjska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
3Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Marcin Cybulski
4Praktyczna nauka języka rosyjskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Marcin Cybulski
5Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Magdalena Kawęcka
6Praktyczna nauka języka rosyjskiego – komunikacja pisemna (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Magdalena Kawęcka
7Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Joanna Kozieł
8Praktyczna nauka języka rosyjskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Joanna Kozieł
Zajęcia kierunkowe
Specjalność: Język ukraiński i język angielski
1Literatura ukraińska – konteksty kulturowo-społeczne (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
2Praktyczna nauka języka ukraińskiego – analiza i kompozycja tekstu (warsztaty)Z/2 30 dr Dagmara Nowacka
3Praktyczna nauka języka ukraińskiego – komunikacja pisemna (warsztaty)Z/2 30 dr Marta Kaczmarczyk
4Praktyczna nauka języka ukraińskiego – warsztaty komunikacji ustnej (warsztaty)Z/2 30 dr Tatiana Kołodyńska
Specjalizacja biznesowo-translatorska
1Korespondencja biznesowa w języku ukraińskim - praktyczne tłumaczenia (ćwiczenia)Z/2 30 dr Albert Nowacki
2Korespondencja biznesowa w języku rosyjskim - praktyczne tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
3Korespondencja biznesowa w języku rosyjskim - praktyczne tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
4Korespondencja biznesowa w języku angielskim – praktyczne tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Maciej Czerniakowski
5Korespondencja biznesowa w języku angielskim – praktyczne tłumaczenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Maciej Czerniakowski
6Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Vacat
7Systemy gospodarcze krajów byłego ZSRR (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Vacat
8Warsztat pracy tłumacza z tekstem specjalistycznym (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Albert Nowacki
9Warsztat pracy tłumacza z tekstem specjalistycznym (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Albert Nowacki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze