Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (wykład)E/6 30 dr Jacek Jarocki
2Dzieje filozoficznej refleksji nad naturą ludzką (ćwiczenia)Z/0 30 dr Jacek Jarocki
3Kognitywistyka estetyki (wykład)E/3 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
4Metodologia nauk o poznaniu z elementami ogólnej metodologii nauk (wykład)E/6 30 dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
5Metodologia nauk o poznaniu z elementami ogólnej metodologii nauk (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
6Statystyka opisowa (ćwiczenia)Z/0 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
7Wprowadzenie do neuronauki poznawczej (wykład)E/3 30 dr Paweł Stróżak
8Statystyka opisowa (wykład)E/2 15 dr Agnieszka Fudali-Czyż
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 66) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 59) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 63) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 69) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
6Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
7Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
1Mindreading i poznanie społeczne (wykład)Z/6 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Mindreading i poznanie społeczne (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Monika Chylińska
3Psychologia rozwojowa (wykład)Z/3 30 dr hab. Ewa Rzechowska, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne - Ścieżka: Sztuczna inteligencja
1Programowanie w języku Python na potrzeby SI (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
2Wprowadzenie do reprezentacji wiedzy (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Garbacz
3Algorytmy (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Piotr Kulicki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze