Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Radom (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Filozofia Boga (wykład)Z/3 30 Ks. dr Daniel Swend
2Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)Z/3 30 Ks. dr Paweł Gogacz
3Historia Kościoła powszechnego: nowożytność i współczesność (wykład)E/3 30 Ks. dr Rafał Piekarski
4Nowy Testament: Ewangelie synotyptyczne (wykład)E/4 30 Ks. dr Sławomir Czajka
5Patrologia (wykład)Z/3 15 Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
6Stary Testament: Pięcioksiąg i Księgi Historyczne (wykład)Z/3 30 Ks. dr Jacek Kucharski
7Teologia dogmatyczna: Bóg Jeden/Bóg Stwórca (wykład)E/3 30 Ks. dr Maciej Korczyński
8Teologia moralna fundamentalna (wykład)E/3 30 Ks. dr Jarosław Wojtkun
Lektoraty
1Język grecki - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 5) Z/1 15 Ks. mgr Andrzej Wąsik
2Język łaciński - Kurs kontynuacji słabej (lektorat - Grupa: 14) Z/1 30 Ks. mgr Andrzej Wąsik
3Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Joanna Łęcka
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne (ćwiczenia - Grupa: 501) Zbo/0 15 mgr Dariusz Wróblewski
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz, prof. KUL
2Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)E/1 30 Ks. dr Adam Orczyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze