Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury staropolskiej (wykład)Zbo/1 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
2Wybrane zagadnienia literatury porównawczej. Średniowiecze - renesans - barok (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
3Historia literatury oświecenia (wykład)Zbo/1 30 prof. dr hab. Roman Doktór
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury oświecenia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Roman Doktór
2Historia literatury oświecenia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
3Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
4Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
5Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
6Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
7Podstawy własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
8Podstawy własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
9Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Edyta Michałek
10Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Edyta Michałek
Warsztaty
1Analiza dzieła literackiego (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
2Analiza dzieła literackiego (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
3Analiza dzieła literackiego (warsztaty - Grupa: 3) Z/3 30 dr Małgorzata Peroń
4Poetyka, cz. II (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
5Poetyka, cz. II (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
6Poetyka, cz. II (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 prof. dr hab. Adam Fitas
7Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
8Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Marlena Iglik
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 155) Z/0 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 156) Z/0 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 157) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 106) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 101) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 102) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 103) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
Egzaminy
1Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (egzamin)E/3 0 dr hab. Anna Czapla
2Historia literatury oświecenia (egzamin)E/2 0 Brak obsady
3Historia literatury staropolskiej (egzamin)E/2 0 Brak obsady
Zajęcia fakultatywne
1Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze