Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury staropolskiej (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
2Wybrane zagadnienia literatury porównawczej. Średniowiecze - renesans - barok (wykład)Zbo/2 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
3Historia literatury oświecenia (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Roman Doktór
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
2Historia literatury staropolskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 Brak obsady
3Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL
4Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 prof. dr hab. Roman Doktór
5Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) E/5 30 dr hab. Anna Czapla
6Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) E/5 30 dr Mariusz Koper
7Podstawy ochrony własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
8Podstawy ochrony własności intelektualnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
9Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Alicja Narecka
10Łacina funkcjonalna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Alicja Narecka
Warsztaty
1Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
2Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
3Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 prof. dr hab. Roman Doktór
4Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
5Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
6Poetyka, cz. I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Piotr Jaszczak
7Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Robert Derewenda
8Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 65) Z/1 30 mgr Michał Narecki
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
6Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
7Język rosyjski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
8Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
9Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Zajęcia fakultatywne
1Kultura polska dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
2Kultura języka polskiego dla studentów z zagranicy (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze